Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy

Số ký hiệu: QCVN 14:2015/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại mô tô, xe gắn máy, Thử nghiệm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, linh kiện và vật liệu kim loại trong SXLR và NK, Thử nghiệm xe mô tô, xe gắn máy, Kiểm tra chứng nhận chất lượng mô tô, xe gắn máy và động cơ nhập khẩu
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy

Tài liệu đính kèm