Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép – Sửa đổi 1: 2016

Số ký hiệu: Sửa đổi 1: 2016 QCVN 21: 2015/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Thẩm định thiết kế tàu biển
Loại QC -TC: Quy chuẩn

Tài liệu đính kèm