Quy chuẩn Kỹ thuật QG về chế tạo, kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ

Số ký hiệu: QCVN 22:2010/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Kiểm tra theo luật thiết bị nâng, bình chịu áp lực, nồi hơi, Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại xe máy chuyên dùng, Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe máy chuyên dùng nhập khẩu
Loại QC -TC: Quy chuẩn