Phương tiện giao thông đường bộ - kích thước phương tiện có động cơ và phương tiện được kéo - thuật ngữ và định nghĩa

Số ký hiệu: TCVN 6528:1999

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Thẩm định thiết kế xe cơ giới lắp ráp từ xe cơ sở, Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cơ giới, Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe cơ giới nhập khẩu, Thử nghiệm ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn

Tài liệu đính kèm