Phương tiện giao thông đường bộ - Khối lượng - Thuật ngữ định nghĩa và mã hiệu

Số ký hiệu: TCVN 6529:1999

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Thẩm định thiết kế xe cơ giới lắp ráp từ xe cơ sở, Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cơ giới, Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe cơ giới nhập khẩu, Thử nghiệm ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn

Tài liệu đính kèm