Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện

Số ký hiệu: QCVN 68:2013/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện cơ giới đường bộ, Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại xe đạp điện, Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe đạp điện nhập khẩu, Thử nghiệm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, linh kiện và vật liệu kim loại trong SXLR và NK, Thử nghiệm xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe bốn bánh, Thử nghiệm xe đạp điện
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện

Tài liệu đính kèm