Phương tiện giao thông đường sắt – Vật liệu đầu máy toa xe - Phần 7: Bộ trục bánh xe của đầu máy và toa xe – Yêu cầu về chất lượng

Số ký hiệu: TCVN 9535-7: 2012

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện đường sắt
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn
iêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc lắp ráp bằng cách lắp ép có áp lực hoặc lắp ép nóng lên trục của các bánh xe liền khối , các mâm bánh, các mâm bánh có lắp băng đa hoàn chỉnh, các đĩa hãm, các puli động lực, các bánh răng, các bánh xích và các bộ phận khác mà được khách hàng yêu cầu , để tạo thành một bộ trục bánh xe hoàn chỉnh. Tiêu chuẩn này cũng quy định kích thước và dung sai của công đoạn lắp ráp hoàn chỉnh và các yêu cầu của việc kiểm tra và cung cấp