Phương tiện giao thông đường sắt – Vật liệu đầu máy toa xe - Phần 8: Bánh xe liền khối của đầu máy và toa xe – Yêu cầu về kích thước và cân bằng

Số ký hiệu: TCVN 9535-8: 2012

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện đường sắt
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn này quy định a) Các yêu cầu về kích thước b) Độ nhám bề mặt; và c) Trị số mất cân bằng dư của các bánh xe liền khối được rèn, cán hoặc đúc với các lòng bánh xe cong hoặc thẳng ở các mức độ hoàn thiện khác nhau.