Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ xe mô tô, xe gắn máy

Số ký hiệu: QCVN 37:2010/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện cơ giới đường bộ, Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại mô tô, xe gắn máy, Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, Kiểm tra chứng nhận chất lượng mô tô, xe gắn máy và động cơ nhập khẩu, Thử nghiệm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, linh kiện và vật liệu kim loại trong SXLR và NK, Thử nghiệm động cơ xe mô tô, xe gắn máy, Thử nghiệm linh kiện của xe cơ giới, xe đạp có gắn động cơ phụ trợ
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ xe mô tô, xe gắn máy