Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về động cơ sử dụng cho xe đạp điện

Số ký hiệu: QCVN 75:2019/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại xe đạp điện, Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe đạp điện nhập khẩu
Loại QC -TC: Quy chuẩn
QCVN 75:2019/BGTVT quy định về động cơ sử dụng cho xe đạp điệnTài liệu đính kèm