Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy chì dùng trên xe mô tô, xe gắn máy

Số ký hiệu: QCVN 47:2019/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại mô tô, xe gắn máy, Thử nghiệm ắc quy xe mô tô, xe gắn máy
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Có hiệu lực từ ngày 15/09/2019