Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xe ô tô

Số ký hiệu: QCVN 32:2011/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện cơ giới đường bộ, Chứng nhận chất lượng kiểu loại xe sản xuát, lắp ráp, Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cơ giới, Kiểm tra chất lượng ATKT và BVMT xe nhập khẩu, Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe cơ giới nhập khẩu, Thử nghiệm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, linh kiện và vật liệu kim loại trong SXLR và NK, Thử nghiệm linh kiện ô tô, Thử nghiệm kính an toàn xe ô tô
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an tòan của xe ô tô

Tài liệu đính kèm