Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương chiếu hậu dùng cho xe ô tô

Số ký hiệu: QCVN 33:2011/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện cơ giới đường bộ, Chứng nhận chất lượng kiểu loại xe sản xuát, lắp ráp, Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cơ giới, Kiểm tra chất lượng ATKT và BVMT xe nhập khẩu, Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe cơ giới nhập khẩu, Thử nghiệm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, linh kiện và vật liệu kim loại trong SXLR và NK, Thử nghiệm linh kiện ô tô, Thử nghiệm gương chiếu hậu xe ô tô
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương chiếu hậu dùng cho xe ô tô

Tài liệu đính kèm