Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới

Số ký hiệu: QCVN 52:2013/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện cơ giới đường bộ, Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cơ giới, Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe cơ giới nhập khẩu, Thử nghiệm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, linh kiện và vật liệu kim loại trong SXLR và NK, Thử nghiệm linh kiện ô tô, Thử nghiệm thùng nhiên liệu xe ô tô
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới