Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vành hợp kim nhẹ dùng cho xe ô tô

Số ký hiệu: QCVN 78:2014/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện cơ giới đường bộ, Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cơ giới, Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe cơ giới nhập khẩu, Thử nghiệm linh kiện ô tô, Thử nghiệm vành hợp kim xe ô tô
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vành hợp kim nhẹ dùng cho xe ô tô