Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra đối với đầu máy Điêzen khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Số ký hiệu: QCVN 16:2011/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện cơ giới đường bộ, Thẩm định thiết kế phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt, Thẩm định thiết kế tổng thành SXLR, cải tạo, Thẩm định thiết kế phương tiện đường sắt đô thị SXLR, cải tạo, Kiểm tra chứng nhận đầu máy, toa xe SXLR, cải tạo, Kiểm tra chứng nhận tổng thành SXLR, cải tạo, Kiểm tra chứng nhận chất lượng phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt nhập khẩu
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra đối với đầu máy Điêzen khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới