Xe, máy và thiết bị thi công di động

Số ký hiệu: TCVN 7772:2007

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện cơ giới đường bộ, Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại xe máy chuyên dùng, Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe máy chuyên dùng nhập khẩu
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn
Xe, máy và thiết bị thi công di động