Công nhận đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới

Mã thủ tục B-BGT-177000-TT
Loại thủ tục Thủ tục hành chính
Cấp độ Cấp độ 2
Phòng ban thực hiện Phòng Kiểm định xe cơ giới (VAR)
Loại hình công việc Kiểm định xe cơ giới và xe bốn bánh có gắn động cơ đang lưu hành
Các bước thực hiện
1.Nộp hồ sơ TTHCTổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị đến Phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.
2.Giải quyết TTHCPhòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, đánh giá hồ sơ và trình Cục trưởng ra quyết định công nhận.​
Cách thức thực hiện Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Cơ quan tiếp nhận Phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam;
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cục Đăng kiểm Việt Nam
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Hồ sơ thủ tục
1.Văn bản đề nghị công nhận đăng kiểm viên của đơn vị đăng kiểm (bản chính);
2.Bản khai lý lịch khoa học đề nghị bổ nhiệm đăng kiểm viên (bản chính);
3.Bằng tốt nghiệp Đại học (bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu);
4.Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ đăng kiểm viên (bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu);
​5.Chứng chỉ ngoại ngữ:Tiếng Anh tối thiểu trình độ A đối với đăng kiểm viên hạng III; tiếng Anh tối thiểu trình độ B đối với đăng kiểm viên hạng II và đăng kiểm viên hạng I (bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu).
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Thời hạn giải quyết Có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân trong phạm vi 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ không đạt;Ra quyết định công nhận đăng kiểm viên trong phạm vi 15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ đạt.
Biểu mẫu
Văn bản liên quan
Số ký hiệu Trích yếu Tải về
5405/ÐKVN-VAR Hướng dẫn một số điểm trong công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
293/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ
238/2016/TT-BTC Quy định vé giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới
70/2015/TT-BGTVT Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
51/2016/TT-BGTVT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
63/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới