Tìm thấy 60 kết quả

STT Tên Thủ tục hành chính
1

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo

2

Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

3

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới trường hợp bị mất, bị hỏng

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới trường hợp hết thời hạn hiệu lực

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới

6

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ

7

Cấp giấy chứng nhận thợ hàn

8

Cấp giấy chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe ô tô con được sản xuất, lắp ráp từ linh kiện rời, hoàn toàn mới

9

Thẩm định thiết kế tàu biển

10

Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe chở người bốn bánh có gắn động cơ nhập khẩu

11

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

12

Công nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển

13

Công nhận lại cơ sở đủ điều kiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển

14

Đánh giá, chứng nhận năng lực cơ sở thử nghiệm, cung cấp dịch vụ kiểm tra, thử trang thiết bị an toàn và cơ sở chế tạo liên quan đến chất lượng an toàn kỹ thuật và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tàu biển

15

Cấp văn bản ủy quyền cho tổ chức đăng kiểm nước ngoài kiểm định, phân cấp và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và phòng ngừa ô nhiễm môi trường cho tàu biển Việt Nam

16

Kiểm định, cấp hồ sơ đăng kiểm cho tàu biển

17

Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện nhập khẩu

18

Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe, máy chuyên dùng nhập khẩu

19

Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

20

Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu