Cấp GCN chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện giao thông đường sắt sản xuất lắp ráp, hoán cải

Mã thủ tục PTDSSXLR
Loại thủ tục Thủ tục hành chính
Cấp độ Cấp độ 1
Phòng ban thực hiện Phòng Đường sắt
Loại hình công việc Kiểm tra chứng nhận chất lượng phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt SXLR
Cơ quan tiếp nhận Cục Đăng kiểm Việt Nam
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Đối tượng thực hiện Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất lắp ráp, hoán cải phương tiện giao thông đường sắt sử dụng trên các mạng Đường sắt quốc gia; Đường sắt đô thị, Đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia, Đường sắt chuyên dùng không nối ray với đường sắt quốc gia có đi qua khu dân cư, giao cắt với đường bộ.
Hồ sơ thủ tục

Kiểm tra sản phẩm sản xuất, lắp ráp

1. Hồ sơ đăng ký kiểm tra bao gồm:

a) Giấy đề nghị kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Hồ sơ thiết kế của phương tiện, tổng thành đã được thẩm định;

c) Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực chứng chỉ chất lượng và tài liệu kỹ thuật của tổng thành, hệ thống liên quan được sử dụng;

d) Hồ sơ kiểm tra phương tiện, tổng thành của cơ sở sản xuất.

2. Nội dung kiểm tra

Kiểm tra theo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và hồ sơ thiết kế đã thẩm định.

3. Phương thức kiểm tra

Kiểm tra từng phương tiện, tổng thành. Riêng phương tiện đường sắt đô thị kiểm tra từng phương tiện và khi được ghép thành đoàn tàu.

Kiểm tra phương tiện hoán cải

1. Hồ sơ đăng ký kiểm tra bao gồm:

a) Hồ sơ thiết kế hoán cải phương tiện đã được thẩm định;

b) Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng và tài liệu kỹ thuật của tổng thành, hệ thống liên quan được sử dụng;

c) Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực đã được cấp cho phương tiện;

d) Hồ sơ kim tra phương tiện hoán cải của cơ sở sản xuất.

2. Nội dung kiểm tra bao gồm xem xét, đánh giá, kiểm tra sự thay đổi hình dạng bên ngoài, tính năng sử dụng của phương tiện hoặc thay đổi cấu tạo và đặc tính kỹ thuật khác với thiết kế ban đầu của tổng thành, hệ thống.

3. Phương thức kiểm tra: kiểm tra từng phương tiện.​

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
Ngày có hiệu lực 01/02/2016
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực