Tìm thấy 56 kết quả

STT Tên Thủ tục hành chính
21

Cấp giấy chứng nhận kiểu loại xe máy chuyên dùng

22

Cấp giấy chứng nhận kiểu loại xe đạp điện

23

Cấp GCN thẩm định thiết kế phương tiện giao thông đường sắt sản xuất lắp ráp, hoán cải

24

Cấp GCN chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ

25

Cấp giấy chứng nhận kiểu loại xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và linh kiện sử dụng cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ

26

Cấp giấy chứng nhận kiểu loại xe chở người bốn bánh có gắn động cơ

27

Cấp giấy chứng nhận kiểu loại xe mô tô, xe gắn máy và xe ba bánh dùng cho người tàn tật và linh kiện sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy và xe ba bánh dùng cho người tàn tật

28

Đánh giá, cấp giấy chứng nhận phù hợp cho công ty tàu biển theo Bộ luật quản lý an toàn Quốc tế (Bộ luật ISM)

29

Cấp các Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển (công trình biển)

30

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khi trên biển (công trình biển)

31

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới (loại hình sản xuất, lắp ráp từ ô tô sát xi có buồng lái hoặc xe hoàn chỉnh)

32

Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải

33

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho máy, vật liệu, trang thiết bị sử dụng trên tàu biển và công trình dầu khí biển

34

Cấp giấy chứng nhận cho các trạm thử, phòng thí nghiệm và cơ sở chế tạo liên quan đến chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị giao thông vận tải

35

Cấp giấy Chứng nhận đối với các công-te-nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải đường bộ, đường thuỷ, đường sắt

36

Cấp giấy chứng nhận kiểu loại xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc và linh kiện sử dụng để lắp ráp xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc

37

Cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải tạm thời

38

Phê duyệt Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần II và cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải

39

Cấp Giấy chứng nhận quản lý an toàn theo Bộ luật quản lý an toàn quốc tế cho tàu biển (Bộ luật ISM)

40

Cấp chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ cán bộ quản lý an toàn công ty