Tìm thấy 56 kết quả

STT Tên Thủ tục hành chính
1

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, Tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ

2

Cấp giấy chứng nhận thợ hàn

3

Cấp giấy chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe ô tô con được sản xuất, lắp ráp từ linh kiện rời, hoàn toàn mới

4

Thẩm định thiết kế tàu biển

5

Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe chở người bốn bánh có gắn động cơ nhập khẩu

6

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

7

Thủ tục công nhận lại cơ sở đủ điều kiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển

8

Thủ tục công nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển

9

Đánh giá, chứng nhận năng lực cơ sở thử nghiệm, cung cấp dịch vụ kiểm tra, thử trang thiết bị an toàn và cơ sở chế tạo liên quan đến chất lượng an toàn kỹ thuật và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tàu biển

10

Cấp văn bản ủy quyền cho tổ chức đăng kiểm nước ngoài kiểm định, phân cấp và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và phòng ngừa ô nhiễm môi trường cho tàu biển Việt Nam

11

Kiểm định, cấp hồ sơ đăng kiểm cho tàu biển

12

Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện nhập khẩu

13

Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe, máy chuyên dùng nhập khẩu

14

Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

15

Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu

16

Phê duyệt chương trình triệu hồi sản phẩm

17

Cấp giấy chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe ô tô con được nhập khẩu chưa qua sử dụng

18

Cấp GCN kiểm tra định kỳ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện giao thông đường sắt

19

Cấp GCN chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện giao thông đường sắt sản xuất lắp ráp, hoán cải

20

Cấp GCN chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện giao thông đường sắt nhập khẩu