Tìm kiếm nâng cao
Tìm thấy: 1 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
27/2011/TT-BGTVT áp dụng sửa đổi , bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển(Bộ luật ISPS)
14/04/2011