• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/04/2011
  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/04/2011
áp dụng sửa đổi , bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển(Bộ luật ISPS)
Số ký hiệu 27/2011/TT-BGTVT Ngày ban hành 14/04/2011
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Đánh giá Hệ thống quản lý an ninh tàu biển (ISPS Code), Thẩm định Kế hoạch an ninh tàu biển
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...