INTRODUCTION

Thử nghiệm khí thải PTGTCGĐB là một trong những lĩnh vực công việc của Cục Đăng kiểm Việt Nam và được giao cho Trung tâm thử nghiệm khí thải PTGTCGĐB (NETC) phụ trách. Chức năng chính của lĩnh vực này là thực hiện việc thử nghiệm khí thải, tiêu thụ nhiên liệu cho xe cơ giới và các thiết bị, linh kiện khác có liên quan đến khí thải, tiêu thụ nhiên liệu của xe cơ giới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu trong phạm vi cả nước. Cụ thể bao gồm các loại hình công việc như sau:

          - Thử nghiệm khí thải động cơ xe ô tô hạng nặng;

          - Thử nghiệm khí thải và tiêu thụ nhiên liệu của xe ô tô hạng nhẹ;

          - Thử nghiệm khí thải của mô tô, xe gắn máy;

          - Các dịch vụ kỹ thuật khác như:

+ thử nghiệm tiêu thụ nhiên liệu cho mô tô, xe gắn máy và động cơ ô tô hạng nặng;

+ thử nghiệm các đặc tính động lực học cho xe ô tô hạng nhẹ, mô tô và xe gắn máy;

+ thử nghiệm các đặc tính kỹ thuật cơ bản của động cơ hạng nặng.