Kiểm tra, đối chiếu mẫu điển hình xe chở người bốn bánh có gắn động cơ (không tham gia giao thông)

Mã thủ tục VAQ-01-3-PL02
Loại thủ tục Dịch vụ kỹ thuật khác
Cấp độ Cấp độ 2
Phòng ban thực hiện Phòng Chất lượng xe cơ giới (VAQ)
Loại hình công việc Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại xe chở người bốn bánh có gắn động cơ
Các bước thực hiện

Bước 1​​

Tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra thành phần hồ sơ đăng ký kiểm tra, đối chiếu sản phẩm mẫu nếu đầy đủ sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra;

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì sẽ thông báo và hướng dẫn CSSX bổ sung các hạng mục còn thiếu; đồng thời trả lại hồ sơ để CSSX hoàn thiện lại

Bước 2

Phân công thực hiện kiểm tra hồ sơ và kiểm tra sản phẩm mẫu

+ Phân công Đăng kiểm viên thực hiện kiểm tra, đánh giá hồ sơ đăng ký và sản phẩm mẫu.

+ Thông báo kế hoạch dự kiến thực hiện kiểm tra, đối chiếu sản phẩm mẫu tới CSSX

Bước 3Thực hiện kiểm tra, đối chiếu sản phẩm mẫu và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm tra sản phẩm mẫu
Bước 4Lập báo cáo kiểm tra, đối chiếu sản phẩm mẫu và hoàn thiện hồ sơ đăng ký kiểm tra. Trong vòng 05 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra sản phẩm mẫu và  cơ sở sản xuất bổ sung đầy đủ hồ sơ và hợp lệ theo quy định thì Đăng kiểm viên phải thực hiện hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra mẫu và thông báo kết quả kiểm tra sản phẩm mẫu cho CSSX
Bước 5

Tính phí và lệ phí kiểm tra thử nghiệm sản phẩm mẫu. Việc tính phí và lệ phí được thực hiện theo Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 và Thông tư số 239/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính.

Cở sở sản xuất nhận Báo cáo kết quả kiểm tra sản phẩm mẫu.

Ghi chú: 

+ Có thể thực hiện bước này cùng với thủ tục khi cấp giấy chứng nhận cho kiểu loại xe đã được kiểm tra

+ Báo cáo kết quả kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được chuyển cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ để thực hiện tiếp nhận hồ sơ chứng nhận kiểu loại theo quy định.Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu chính đến Trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam
Cơ quan tiếp nhận Cục Đăng kiểm Việt Nam
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Đối tượng thực hiện Các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe xe chở người 4 bánh có gắn động cơ (không tham gia giao thông);
Hồ sơ thủ tục

A.1​​​ Hồ sơ kiểm tra, đối chiếu kiểu loại mới
A.1.1 Ảnh chụp kiểu dáng sản phẩm
A.1.2 Bản khai thông số kỹ thuật
A.1.3 Bản thuyết minh phương pháp và vị trí đóng số khung, số động cơ
A.2 Hồ sơ kiểm tra, đối chiếu mở rộng hoặc bổ sung, sửa đổi
A.2.1 Bản mô tả các thay đổi;
A.2.2 Bản khai thông số kỹ thuật;
A.2.3 Các hạng mục tài liệu và nội dung khác không thay đổi so với hồ sơ tài liệu của xe gốc được miễn nộp​

 

 

Kết quả thực hiện Báo cáo kết quả kiểm tra, đối chiếu mẫu điển hình xe chở người 4 bánh có gắn động cơ (không tham gia giao thông) sau 5 ngày kể từ khi hồ sơ đăng ký kiểm tra sản phẩm mẫu hợp lệ và hoàn thành việc kiểm tra sản phẩm mẫu theo quy định
Lệ phí 3% x Giá bán sản phẩm
Ngày có hiệu lực 15/03/2015
Thời hạn giải quyết Thời gian thực hiện cấp Báo cáo kết quả kiểm tra, đối chiếu mẫu điển xe chở người 4 bánh có gắn động cơ (không tham gia giao thông) sau 5 ngày kể từ khi hồ sơ đăng ký kiểm tra sản phẩm mẫu hợp lệ và hoàn thành việc kiểm tra sản phẩm mẫu theo quy định
Văn bản liên quan
Số ký hiệu Trích yếu Tải về
39/2016/TT-BGTVT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
05/2007/QH12 Chất lượng sản phẩm, hàng hoá
23/2008/QH12 Giao thông đường bộ
49/2011/QĐ-TTg Về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
249/2005/QĐ-TTg Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
86/2014/TT-BGTVT Quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế
239/2016/TT-BTC Quy định về giá dịch vụ thử nghiệm, kiếm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các loại phương tiện giao thông cơ giới đưòng bộ, xe máy chuyên dùng, linh kiện trong sản xuất, lẳp ráp và nhập khẩu
199/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn