• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/11/2008
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2009

​​

  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/11/2008
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2009
Giao thông đường bộ
Số ký hiệu 23/2008/QH12 Ngày ban hành 13/11/2008
Loại văn bản Luật Lĩnh vực / Loại hình công việc Phương tiện cơ giới đường bộ, Chứng nhận chất lượng kiểu loại xe sản xuát, lắp ráp, Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cơ giới, Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại mô tô, xe gắn máy, Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại xe máy chuyên dùng, Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại xe đạp điện, Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, Kiểm tra chất lượng ATKT và BVMT xe nhập khẩu, Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe cơ giới nhập khẩu, Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe máy chuyên dùng nhập khẩu, Kiểm tra chứng nhận chất lượng mô tô, xe gắn máy và động cơ nhập khẩu, Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe đạp điện nhập khẩu, Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe chở người bốn bánh có gắn động cơ nhập khẩu
Cơ quan ban hành/ Người ký Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Ngày có hiệu lực 01/07/2009
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...