Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy 11 kết quả

STT Số ký hiệu Tên tài liệu Loại tài liệu Tải về
1 QCVN 12:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sai số cho phép và làm tròn số đối với kích thước, khối lượng của xe cơ giới Quy chuẩn
2 QCVN 27:2010/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thùng nhiên liệu xe mô tô, xe gắn máy Quy chuẩn
3 QCVN 28:2010/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương chiếu hậu xe mô tô, xe gắn máy Quy chuẩn
4 QCVN 29:2010/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ống xả xe mô tô, xe gắn máy Quy chuẩn
5 QCVN 30:2010/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khung xe mô tô, xe gắn máy Quy chuẩn
6 QCVN 35:2010/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Quy chuẩn
7 QCVN 36:2010/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi xe mô tô, xe gắn máy Quy chuẩn
8 QCVN 37:2010/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ xe mô tô, xe gắn máy Quy chuẩn
9 QCVN 44:2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử vành bánh xe mô tô, xe gắn máy làm bằng vật liệu thép Quy chuẩn
10 QCVN 46:2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử vành bánh hợp kim xe mô tô, xe gắn máy Quy chuẩn
11 QCVN 47:2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy chì dùng trên xe môtô, xe gắn máy Quy chuẩn