Tìm kiếm nâng cao
Tìm thấy: 3 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
5236/ĐKVN-TS Hướng dẫn về công tác thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa
17/12/2019
49/2015/TT-BGTVT Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
22/09/2015
43/2012/TT-BGTVT Quy định các yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi
23/10/2012