• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/09/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/09/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
Số ký hiệu 49/2015/TT-BGTVT Ngày ban hành 22/09/2015
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa, Kiểm tra, giám sát đóng mới/hoán cải phương tiện thủy nội địa, Giám sát đóng mới phương tiện thủy nội địa, Giám sát hoán cải phương tiện thủy nội địa, Kiểm tra phương tiện thủy nội địa trong khai thác
Cơ quan ban hành/ Người ký
Bộ trưởng Đinh La Thăng
Ngày có hiệu lực 01/01/2016
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...