• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/06/2023
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2023
  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/06/2023
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2023
Thông tư số 16/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
Số ký hiệu 16/2023/TT-BGTVT Ngày ban hành 30/06/2023
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa, Kiểm tra, giám sát đóng mới/hoán cải phương tiện thủy nội địa, Giám sát đóng mới phương tiện thủy nội địa, Giám sát hoán cải phương tiện thủy nội địa, Kiểm tra phương tiện thủy nội địa trong khai thác
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giao thông vận tải
Nguyễn Xuân Sang
Ngày có hiệu lực 15/08/2023
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...