• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 02/02/2024
  • Ngày có hiệu lực: 20/03/2024
  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 02/02/2024
  • Ngày có hiệu lực: 20/03/2024
Thông tư số 02/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.
Số ký hiệu 02/2024/TT-BGTVT Ngày ban hành 02/02/2024
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa, Kiểm tra, giám sát đóng mới/hoán cải phương tiện thủy nội địa, Giám sát đóng mới phương tiện thủy nội địa, Giám sát hoán cải phương tiện thủy nội địa
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giao thông vận tải
Nguyễn Xuân Sang
Ngày có hiệu lực 20/03/2024
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...