Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy 16 kết quả

STT Số ký hiệu Tên tài liệu Loại tài liệu Tải về
1 QCVN 24:2010/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy lái thủy lực trên phương tiện thủy - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Quy chuẩn
2 QCVN 24:2010/BGTVT Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về máy lái thuỷ lực trên phương tiện thuỷ - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Quy chuẩn
3 QCVN 50:2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm giám sát và kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu thể thao, vui chơi giải trí Quy chuẩn
4 QCVN 51:2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ xi măng lưới thép Quy chuẩn
5 QCVN 55:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng ụ nổi Quy chuẩn
6 QCVN 56:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu làm bằng chất dẻo cốt sợi thủy tinh Quy chuẩn
7 QCVN 84:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ Quy chuẩn
8 QCVN 85:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia quy định về việc chế tạo và kiểm tra các thiết bị cứu sinh dùng trên phương tiện thủy nội địa Quy chuẩn
9 QCVN 89:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa Quy chuẩn
10 QCVN 89:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa Quy chuẩn
11 QCVN 95:2016/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vềphân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa chế tạo bằng vật liệu polypropylen copolyme (PPC) Quy chuẩn
12 QCVN 96:2016/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các phương tiện thủy nội địa Quy chuẩn
13 QCVN25:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm giám sát và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ Quy chuẩn
14 Sửa đổi 1:2015 QCVN72: 2013/ BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa Quy chuẩn
15 Sửa đổi lần 1:2016 QCVN 01:2008/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm Quy chuẩn
16 Sửa đổi lần 2:2016 QCVN 17:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thuỷ nội địa Quy chuẩn