Duyệt các tài liệu hướng dẫn tàu biển

Mã thủ tục B-BGT-285415-TT00
Loại thủ tục Thủ tục hành chính
Cấp độ Cấp độ 3
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Phòng ban thực hiện Phòng Quy phạm
Loại hình công việc Thẩm định thiết kế tàu biển
Các bước thực hiện

a.   Tổ chức, cá nhân hoàn thiện 01 bộ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác đến Cục ĐKVN (Phòng Quy phạm).

b.   Cục ĐKVN (Phòng Quy phạm) tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện ngay trong ngày làm việc (nếu nộp hồ sơ trực tiếp); hoặc hướng dẫn hoàn thiện trong 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính và hình thức phù hợp khác; Nếu hồ sơ đầy đủ thì hẹn thời gian trả kết quả.

c.  Trong thời hạn 03 (ba) ngày, kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ, Cục ĐKVN (Phòng Quy phạm) tiến hành kiểm tra, xem xét tài liệu hướng dẫn, nếu không đạt yêu cầu thì trả lời tổ chức, cá nhân; nếu đạt yêu cầu thì đóng dấu xác nhận duyệt tài liệu hướng dẫn.

d.   Nhận kết quả: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Cục ĐKVN (Phòng Quy phạm) hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác.

Cách thức thực hiện Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc qua hệ thống bưu chính.
Cơ quan tiếp nhận Cục Đăng kiểm Việt Nam
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cục Đăng kiểm Việt Nam
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Hồ sơ thủ tục
a. Thành phần hồ sơ
​  01 giấy đề nghị theo mẫu (bản chính).
  03 ​​bản tài liệu hướng dẫn (bản chính hoặc bản sao công chứng).
b. Yêu cầu về tài liệu hướng dẫn tàu biển
​​​​​​Tài liệu hướng dẫn tàu biển phải thỏa mãn quy định có liên quan của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển, trang bị an toàn tàu biển, các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm của tàu biển. Ngoài ra, đối với tàu biển hoạt động tuyến quốc tế, còn phải thỏa mãn các điều ước quốc tế áp dụng cho tàu biển về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Kết quả thực hiện Tài liệu hướng dẫn tàu biển được đóng dấu thẩm định
Lệ phí Theo quy định tại Thông tư số 234/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính
Thời hạn giải quyết 03 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ
Biểu mẫu
Văn bản liên quan
Số ký hiệu Trích yếu Tải về
26/2010/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ
35/2011/TT-BGTVT Quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải
44/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
71/2015/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển