• Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 09/09/2010
  • Ngày có hiệu lực: 09/09/2010
  • Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 09/09/2010
  • Ngày có hiệu lực: 09/09/2010
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ
Số ký hiệu 26/2010/TT-BGTVT Ngày ban hành 09/09/2010
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Tàu biển, Thẩm định thiết kế tàu biển, Thẩm định thiết kế sản phẩm công nghiệp cho tàu biển, Sản phẩm công nghiệp, Đánh giá năng lực cơ sở chế tạo SPCN, Đánh giá năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ, Công nhận sản phẩm công nghiệp, Đánh giá công nhận kiểu SPCN, Đánh giá công nhận quy trình chế tạo SPCN
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giao thông vận tải
Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng
Ngày có hiệu lực 09/09/2010
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...