• Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 15/05/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
  • Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 15/05/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
Số ký hiệu 44/2016/NĐ-CP Ngày ban hành 15/05/2016
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực / Loại hình công việc Tàu biển, Thẩm định thiết kế tàu biển, Thẩm định thiết kế sản phẩm công nghiệp cho tàu biển, Chứng nhận sản phẩm công nghiệp, Sản phẩm công nghiệp, Đánh giá năng lực cơ sở chế tạo SPCN, Đánh giá năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ, Đánh giá công nhận kiểu SPCN, Đánh giá công nhận quy trình chế tạo SPCN, Công trình biển
Cơ quan ban hành/ Người ký Chính phủ
44/2016/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực 01/07/2016
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...