• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/05/2011
  • Ngày có hiệu lực: 20/06/2011

​​

  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/05/2011
  • Ngày có hiệu lực: 20/06/2011
Quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải
Số ký hiệu 35/2011/TT-BGTVT Ngày ban hành 06/05/2011
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Tàu biển, Thẩm định thiết kế tàu biển, Thẩm định thiết kế sản phẩm công nghiệp cho tàu biển, Sản phẩm công nghiệp, Đánh giá năng lực cơ sở chế tạo SPCN, Đánh giá năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ, Công nhận sản phẩm công nghiệp, Đánh giá công nhận kiểu SPCN, Đánh giá công nhận quy trình chế tạo SPCN, Phương tiện cơ giới đường bộ, Phương tiện đường sắt
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giao thông vận tải
Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng
Ngày có hiệu lực 20/06/2011
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...