• Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 09/11/2015
  • Ngày có hiệu lực: 28/05/2016
  • Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 09/11/2015
  • Ngày có hiệu lực: 28/05/2016
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển
Số ký hiệu 71/2015/TT-BGTVT Ngày ban hành 09/11/2015
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Tàu biển, Thẩm định thiết kế tàu biển, Thẩm định thiết kế sản phẩm công nghiệp cho tàu biển, Chứng nhận sản phẩm công nghiệp, Sản phẩm công nghiệp, Đánh giá năng lực cơ sở chế tạo SPCN, Đánh giá năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ, Đánh giá công nhận kiểu SPCN, Đánh giá công nhận quy trình chế tạo SPCN, Kiểm tra, giám sát chế tạo SPCN, Kiểm tra chứng nhận SPCN nhập khẩu
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giao thông vận tải
Bộ trưởng Đinh La Thăng
Ngày có hiệu lực 28/05/2016
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...