Tìm kiếm nâng cao
Tìm thấy: 11 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
06/2017/QH14 LUẬT ĐƯỜNG SẮT
26/06/2017
Thông tư 236/2016/TT-BTC Thông tư quy định về giá dịch vụ thẩm định thiết kế, kiểm định chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt
11/11/2016
16/2016/TT-BGTVT Quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị
30/06/2016
Thông tư 16/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị.
30/06/2016
63/2015/TT-BGTVT Quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt
05/11/2015
Thông tư 63/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.
05/11/2015
Thông tư 40/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường sắt.
31/07/2015
Thông tư 11/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định kiểm tra thiết bị tín hiệu đuôi tàu thay thế toa xe trưởng tàu trên các đoàn tàu hàng
20/04/2015
14/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐƯỜNG SẮT
13/02/2015
56/2013/TT-BGTVT Quy định về việc kiểm tra thiết bị vệ sinh tự hoại trên toa xe khách
27/12/2013
35/2011/TT-BGTVT Quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải
06/05/2011