• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/04/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015
  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/04/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015
Thông tư quy định kiểm tra thiết bị tín hiệu đuôi tàu thay thế toa xe trưởng tàu trên các đoàn tàu hàng
Số ký hiệu Thông tư 11/2015/TT-BGTVT Ngày ban hành 20/04/2015
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Phương tiện đường sắt
Cơ quan ban hành/ Người ký
Đinh La Thăng
Ngày có hiệu lực 01/07/2015
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...