• Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 05/11/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2016
​​
  • Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 05/11/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2016
Quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt
Số ký hiệu 63/2015/TT-BGTVT Ngày ban hành 05/11/2015
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Phương tiện đường sắt, Thẩm định thiết kế phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt, Thẩm định thiết kế đầu máy, toa xe SXLR, cải tạo, Thẩm định thiết kế tổng thành SXLR, cải tạo, Thẩm định thiết kế phương tiện đường sắt đô thị SXLR, cải tạo, Kiểm tra chứng nhận đầu máy, toa xe SXLR, cải tạo, Kiểm tra chứng nhận tổng thành SXLR, cải tạo, Kiểm tra chứng nhận phương tiện đường sắt đô thị SXLR, cải tạo, Kiểm tra chứng nhận chất lượng phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt nhập khẩu, Kiểm tra phương tiện đường sắt trong khai thác, Kiểm tra chứng nhận đầu máy, toa xe, Kiểm tra chứng nhận phương tiện đường sắt đô thị
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giao thông vận tải
Bộ trưởng Đinh La Thăng
Ngày có hiệu lực 01/02/2016
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...