• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 11/11/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 11/11/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Thông tư quy định về giá dịch vụ thẩm định thiết kế, kiểm định chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt
Số ký hiệu Thông tư 236/2016/TT-BTC Ngày ban hành 11/11/2016
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Phương tiện đường sắt
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Tài chính
Hồ Văn Hiếu
Ngày có hiệu lực 01/01/2017
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...