• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/06/2016
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016
  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/06/2016
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016
Thông tư quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị.
Số ký hiệu Thông tư 16/2016/TT-BGTVT Ngày ban hành 30/06/2016
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Phương tiện đường sắt
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực 15/08/2016
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...