• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/07/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2015
  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/07/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2015
Thông tư quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường sắt.
Số ký hiệu Thông tư 40/2015/TT-BGTVT Ngày ban hành 31/07/2015
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Phương tiện đường sắt
Cơ quan ban hành/ Người ký
Đinh La Thăng
Ngày có hiệu lực 01/10/2015
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...