• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/11/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2016
  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/11/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2016
Thông tư quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.
Số ký hiệu Thông tư 63/2015/TT-BGTVT Ngày ban hành 05/11/2015
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Phương tiện đường sắt
Cơ quan ban hành/ Người ký
Đinh La Thăng
Ngày có hiệu lực 01/02/2016
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...