• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/06/2017
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/06/2017
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
LUẬT ĐƯỜNG SẮT
Số ký hiệu 06/2017/QH14 Ngày ban hành 26/06/2017
Loại văn bản Bộ luật Lĩnh vực / Loại hình công việc Phương tiện đường sắt
Cơ quan ban hành/ Người ký Chủ tịch nước
Tran Dai Quang
Ngày có hiệu lực 01/07/2017
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...