Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
2708/ĐKVN-VAQ Hướng dẫn việc sử dụng và báo cáo dữ liệu sử dụng phiếu xuất xưởng 14/08/2020
2523/ĐKVN-VAQ Thống nhất việc sử dụng Phiếu xuất xưởng cho các kiểu loại xe SXLR từ xe cơ sở 04/08/2020
Phân nhóm doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ôtô trên cơ sở mức độ rủi ro 20/02/2020
4945/ĐKVN-VAQ Ban hành và triển khai thực hiện thông tư bổ sung, sửa đổi một số điều của Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT. 02/12/2019
4944/ĐKVN-VAQ Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật đối với mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và linh kiện sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy 02/12/2019
4600/ĐKVN-VAQ Kiểm tra định kỳ dán nhãn năng lượng ô tô con chưa qua sử dụng. 11/11/2019
4444/ĐKVN-VAQ Triển khai thực hiện quy định dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu. 01/11/2019
7951/ĐKVN-VAQ Triển khai thực hiện quy định của Thông tư số 40/2017/TT-BGTVT 15/12/2017
7846/ĐKVN-VAQ Rà soát kế hoạch SXLR, nhập khẩu xe ô tô đảm bảo lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo Quyết định 49/2011/QĐ-TTg theo yêu cầu tại văn bản số 13517/BGTVT-MT ngày 29/11/2017 15/12/2017
5478/ĐKVN-VAQ Triển khai thực hiện văn bản 9831/BGTVT-MT ngày 29/08/2017 của Bộ GTVT về việc cho phép sử dụng kết quả thử nghiệm khi thải xe ô tô, động cơ xe ô tô chạy bằng nhiên liệu Diesel .... 11/09/2017
4128/ĐKVN-VAQ Hướng dẫn Thực hiện kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận sản phẩm khi có sự thay đổi so với kiểu loại sản phẩm đã được chứng nhận 14/07/2017
4733/ĐKVN-VAQ Triển khai một số nội dung liên quan đến quy định về dán nhãn năng lượng đối với ô tô con 10/10/2016
186/ĐKVN-VAQ Cấp chứng chỉ chất lượng để giải quyết thủ tục thu phí trước bạ và đăng ký xe 14/01/2016
5555/ĐKVN-VAQ Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật đối với mô tô, xe gắn máy 31/12/2015
5563/ĐKVN-TC Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử 31/12/2015
5423/ĐKVN-VAQ Báo cáo định kỳ hàng năm việc thực hiện dán nhãn năng lượng 25/12/2015
4946/ĐKVN-VAQ Xử lý lỗi hệ thống báo động chống trộm của xe HONDA JF422 SH125i và KF143 SH150i 30/11/2015
3996/ĐKVN-VAQ Triển khai thực hiện cơ chế một cửa Quốc gia đối với xe nhập khẩu 08/10/2015
3959/ĐKVN-VAQ Triển khai sử dụng mẫu dấu mới trong công tác thẩm định thiết kế 06/10/2015
3772/ĐKVN-VAQ Kiểm tra định kỳ việc dán nhãn năng lượng 25/09/2015
3649/ĐKVN-VAQ Thông tin về văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành 18/09/2015
3034/ĐKVN-VAQ Triển khai thực hiện cơ chế một cửa Quốc gia đối với xe nhập khẩu 06/08/2015
2878/ĐKVN-VAQ Phối hợp trong công tác kiểm tra xe nhập khẩu 29/07/2015
2651/ĐKVN-VAQ Triển khai thực hiện cơ chế một cửa Quốc gia đối với xe nhập khẩu 10/07/2015
2192/ĐKVN-VAQ Triển khai thực hiện cơ chế một cửa Quốc gia đối với xe nhập khẩu 12/06/2015
2085/ĐKVN-VAQ Cấp chứng chỉ chất lượng xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu để giải quyết thủ tục thu phí trước bạ và đăng ký xe 05/06/2015
1694/ĐKVN-VAQ Nhập khẩu xe xi téc chở nhiên liệu 12/05/2015
1675/ĐKVN-VAQ Triển khai các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian chứng nhận chất lượng xe nhập khẩu 11/05/2015
1676/ĐKVN-VAQ Sản xuất, lắp ráp và xuất xưởng xe cơ giới 11/05/2015
1505/ĐKVN-VAQ Tập huấn cho các Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thực hiện cơ chế một cửa Quốc gia đối với các thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng xe nhập khẩu 27/04/2015