Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
4944/ĐKVN-VAQ Đình chỉ việc dán nhãn năng lượng 31/12/2021
4536/DKVN-VAQ Đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực Đăng kiểm chất lượng xe cơ giới 09/12/2021
Phân nhóm doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ôtô trên cơ sở mức độ rủi ro 03/11/2021
3235/ĐKVN-VAQ Công văn cử cán bộ đi công tác của Cục ĐKVN 01/09/2021
3188/ĐKVN-VAQ Công văn gửi Công an thành phố Đà Nẵng về việc cử cán bộ của Cục ĐKVN đi công tác 27/08/2021
Số 3166/ ĐKVN-VAQ Công văn gửi các cơ quan hữu quan về việc cử cán bộ đi công tác Gia Lai. 26/08/2021
01-08-21/VAR Danh sách xe cứu thương theo từng tỉnh tính đến tháng 8 năm 2021 25/08/2021
1008A/ĐKVN-VAQ Tiếp nhận và trả kết quả chứng nhận đăng kiểm xe cơ giới 23/07/2021
Danh sách xe tải đông lạnh theo từng tỉnh 21/07/2021
2708/ĐKVN-VAQ Hướng dẫn việc sử dụng và báo cáo dữ liệu sử dụng phiếu xuất xưởng 14/08/2020
2523/ĐKVN-VAQ Thống nhất việc sử dụng Phiếu xuất xưởng cho các kiểu loại xe SXLR từ xe cơ sở 04/08/2020
Phân nhóm doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ôtô trên cơ sở mức độ rủi ro 20/02/2020
4945/ĐKVN-VAQ Ban hành và triển khai thực hiện thông tư bổ sung, sửa đổi một số điều của Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT. 02/12/2019
4944/ĐKVN-VAQ Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật đối với mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và linh kiện sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy 02/12/2019
4600/ĐKVN-VAQ Kiểm tra định kỳ dán nhãn năng lượng ô tô con chưa qua sử dụng. 11/11/2019
4444/ĐKVN-VAQ Triển khai thực hiện quy định dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu. 01/11/2019
7951/ĐKVN-VAQ Triển khai thực hiện quy định của Thông tư số 40/2017/TT-BGTVT 15/12/2017
7846/ĐKVN-VAQ Rà soát kế hoạch SXLR, nhập khẩu xe ô tô đảm bảo lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo Quyết định 49/2011/QĐ-TTg theo yêu cầu tại văn bản số 13517/BGTVT-MT ngày 29/11/2017 15/12/2017
5478/ĐKVN-VAQ Triển khai thực hiện văn bản 9831/BGTVT-MT ngày 29/08/2017 của Bộ GTVT về việc cho phép sử dụng kết quả thử nghiệm khi thải xe ô tô, động cơ xe ô tô chạy bằng nhiên liệu Diesel .... 11/09/2017
4128/ĐKVN-VAQ Hướng dẫn Thực hiện kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận sản phẩm khi có sự thay đổi so với kiểu loại sản phẩm đã được chứng nhận 14/07/2017
4733/ĐKVN-VAQ Triển khai một số nội dung liên quan đến quy định về dán nhãn năng lượng đối với ô tô con 10/10/2016
186/ĐKVN-VAQ Cấp chứng chỉ chất lượng để giải quyết thủ tục thu phí trước bạ và đăng ký xe 14/01/2016
5555/ĐKVN-VAQ Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật đối với mô tô, xe gắn máy 31/12/2015
5563/ĐKVN-TC Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử 31/12/2015
5423/ĐKVN-VAQ Báo cáo định kỳ hàng năm việc thực hiện dán nhãn năng lượng 25/12/2015
4946/ĐKVN-VAQ Xử lý lỗi hệ thống báo động chống trộm của xe HONDA JF422 SH125i và KF143 SH150i 30/11/2015
3996/ĐKVN-VAQ Triển khai thực hiện cơ chế một cửa Quốc gia đối với xe nhập khẩu 08/10/2015
3959/ĐKVN-VAQ Triển khai sử dụng mẫu dấu mới trong công tác thẩm định thiết kế 06/10/2015
3772/ĐKVN-VAQ Kiểm tra định kỳ việc dán nhãn năng lượng 25/09/2015
3649/ĐKVN-VAQ Thông tin về văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành 18/09/2015