Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
24CDRX-OT/0001 Doanh nghiệp SXLR: Công ty cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam; Nhãn hiệu: HYUNDAI; Tên thương mại: ---; Mã kiểu loại: IONIQ 5 SPECIAL; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 179 Wh/km. 08/04/2024
24CDNX-OT/0001 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH MERCEDES-BENZ VIỆT NAM; Nhãn hiệu: MERCEDES - BENZ; Tên thương mại: C350 e; Mã kiểu loại: 206054; Mức tiêu thụ nhiên liệu: 1,5 l/100km; Mức tiêu thụ điện năng: 155 Wh/km. 08/04/2024
23CDRX-OT/0037 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Cổ Phần sản xuất và kinh doanh VINFAST; Nhãn hiệu: VINFAST; Tên thương mại: VF 8 BASE; Mã kiểu loại: T5BA04; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 185 Wh/km. 29/03/2024
23CDRX-OT/0036 Doanh nghiệp SXLR/Nhập khẩu: Công ty Cổ Phần sản xuất và kinh doanh VINFAST; Nhãn hiệu: VINFAST; Tên thương mại: VF 9 ECO; Mã kiểu loại: V7AC01; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 202 Wh/km. 16/01/2024
23CDRX-OT/0035 Doanh nghiệp SXLR/Nhập khẩu: Công ty Cổ Phần sản xuất và kinh doanh VINFAST; Nhãn hiệu: VINFAST; Tên thương mại: VF 9 PLUS; Mã kiểu loại: W7AC01; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 205 Wh/km 16/01/2024
23CDRX-OT/0034 Doanh nghiệp SXLR/Nhập khẩu: Công ty Cổ Phần sản xuất và kinh doanh VINFAST; Nhãn hiệu: VINFAST; Tên thương mại: VF 7 PLUS; Mã kiểu loại: H5BE01; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 211 Wh/km 16/01/2024
23CDRX-OT/0033 Doanh nghiệp SXLR/Nhập khẩu: Công ty Cổ Phần sản xuất và kinh doanh VINFAST; Nhãn hiệu: VINFAST; Tên thương mại: VF 7 PLUS; Mã kiểu loại: M5BE01; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 211 Wh/km 16/01/2024
23CDNX-OT/0020 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH SWEDEN AUTO; Nhãn hiệu: VOLVO; Tên thương mại: S90L RECHARGE ULTIMATE; Mã kiểu loại: PTH2; Mức tiêu thụ nhiên liệu: 1,4 l/100km; Mức tiêu thụ điện năng: 166 Wh/km. 16/01/2024
23CDNX-OT/0019 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH SWEDEN AUTO; Nhãn hiệu: VOLVO; Tên thương mại: XC60 RECHARGE ULTIMATE; Mã kiểu loại: UZH2; Mức tiêu thụ nhiên liệu: 1,6 l/100km; Mức tiêu thụ điện năng: 174 Wh/km. 16/01/2024
23CDNX-OT/0018 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH SWEDEN AUTO; Nhãn hiệu: VOLVO; Tên thương mại: XC90 RECHARGE ULTIMATE; Mã kiểu loại: LFH2; Mức tiêu thụ nhiên liệu: 1,8 l/100km; Mức tiêu thụ điện năng: 199 Wh/km. 15/01/2024
23CDNX-OT/0017 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH MERCEDES-BENZ VIỆT NAM; Nhãn hiệu: MERCEDES-BENZ; Tên thương mại: S 580 e; Mã kiểu loại: 223168; Mức tiêu thụ nhiên liệu: 1,5 l/100km; Mức tiêu thụ điện năng: 178 Wh/km. 29/12/2023
23CDNX-OT/0016 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất và Lắp Ráp Ô tô du lịch Cao cấp THACO; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: XM; Mã kiểu loại: 21CS; Mức tiêu thụ nhiên liệu: 2,7 l/100km; Mức tiêu thụ điện năng: 304,5 Wh/km. 29/12/2023
23CDNX-OT/0015 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH CT-WEARNES VIỆT NAM; Nhãn hiệu: BENTLEY; Tên thương mại: FLYING SPUR AZURE HYBRID; Mã kiểu loại: B5CYDD; Mức tiêu thụ nhiên liệu: 10,77 l/100km; Mức tiêu thụ điện năng: 358,74 Wh/km. 26/12/2023
23CDRX-OT/0032 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Cổ Phần sản xuất và kinh doanh VINFAST; Nhãn hiệu: VINFAST; Tên thương mại: VF 9 PLUS; Mã kiểu loại: V71AC01; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 202 Wh/km. 26/12/2023
23CDRX-OT/0031 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Cổ Phần sản xuất và kinh doanh VINFAST; Nhãn hiệu: VINFAST; Tên thương mại: VF 9 PLUS; Mã kiểu loại: W71AC01; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 205 Wh/km. 26/12/2023
23CDRX-OT/0030 Doanh nghiệp SXLR: Công ty cổ phần ô tô TMT; Nhãn hiệu: WULING; Tên thương mại: WULING HONGGUANG MINI EV; Mã kiểu loại: E50 LV2-120; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 88 Wh/km. 26/12/2023
23CDRX-OT/0029 Doanh nghiệp SXLR: Công ty cổ phần ô tô TMT; Nhãn hiệu: WULING; Tên thương mại: WULING HONGGUANG MINI EV; Mã kiểu loại: E50 LV1-120; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 88 Wh/km. 26/12/2023
23CDRX-OT/0028 Doanh nghiệp SXLR/Nhập khẩu: Công ty Cổ Phần sản xuất và kinh doanh VINFAST; Nhãn hiệu: VINFAST; Tên thương mại: VF 9 ECO; Mã kiểu loại: V7AC01; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 202 Wh/km 20/12/2023
23CDRX-OT/0027 Doanh nghiệp SXLR/Nhập khẩu: Công ty Cổ Phần sản xuất và kinh doanh VINFAST; Nhãn hiệu: VINFAST; Tên thương mại: VF 9 PLUS; Mã kiểu loại: W7AC01; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 205 Wh/km 20/12/2023
23CDRX-OT/0026 Doanh nghiệp SXLR/Nhập khẩu: Công ty Cổ Phần sản xuất và kinh doanh VINFAST; Nhãn hiệu: VINFAST; Tên thương mại: VF E34; Mã kiểu loại: D5HH01; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 142 Wh/km 01/12/2023
23CDRX-OT/0025 Doanh nghiệp SXLR/Nhập khẩu: Công ty Cổ Phần sản xuất và kinh doanh VINFAST; Nhãn hiệu: VINFAST; Tên thương mại: VF e34; Mã kiểu loại: D5GH01; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 142 Wh/km 01/12/2023
23CDRX-OT/0024 Doanh nghiệp SXLR/Nhập khẩu: Công ty Cổ Phần sản xuất và kinh doanh VINFAST; Nhãn hiệu: VINFAST; Tên thương mại: VF 5 PLUS; Mã kiểu loại: S5EJ01; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 115 Wh/km 01/12/2023
23CDRX-OT/0023 Doanh nghiệp SXLR/Nhập khẩu: Công ty Cổ Phần sản xuất và kinh doanh VINFAST; Nhãn hiệu: VINFAST; Tên thương mại: VF 9 PLUS; Mã kiểu loại: X6AC01; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 205 Wh/km 01/12/2023
23CDRX-OT/0022 Doanh nghiệp SXLR/Nhập khẩu: Công ty Cổ Phần sản xuất và kinh doanh VINFAST; Nhãn hiệu: VINFAST; Tên thương mại: VF 9 PLUS; Mã kiểu loại: F7AC01; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 205 Wh/km 01/12/2023
23CDRX-OT/0021 Doanh nghiệp SXLR/Nhập khẩu: Công ty Cổ Phần sản xuất và kinh doanh VINFAST; Nhãn hiệu: VINFAST; Tên thương mại: VF 9 PLUS; Mã kiểu loại: E6AC01; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 205 Wh/km 01/12/2023
23CDRX-OT/0020 Doanh nghiệp SXLR/Nhập khẩu: Công ty Cổ Phần sản xuất và kinh doanh VINFAST; Nhãn hiệu: VINFAST; Tên thương mại: VF 9 ECO; Mã kiểu loại: 06AC01; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 202 Wh/km 01/12/2023
23CDNX-OT/0014 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY CỔ PHẦN CARIVU; Nhãn hiệu: HAIMA; Tên thương mại: 7X-E; Mã kiểu loại: HMC6482PM0BEV; Mức tiêu thụ điện năng: 173,00 Wh/km. 16/11/2023
23CDRX-OT/0019 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Cổ Phần sản xuất và kinh doanh VINFAST; Nhãn hiệu: VINFAST; Tên thương mại: VF 6 PLUS; Mã kiểu loại: P5CG02; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 177 Wh/km. 08/11/2023
23CDRX-OT/0018 Doanh nghiệp SXLR: Công ty cổ phần ô tô TMT; Nhãn hiệu: WULING; Tên thương mại: WULING HONGGUANG MINI EV; Mã kiểu loại: E50 LV1-170; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 93 Wh/km. 08/11/2023
23CDNX-OT/0013 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH MERCEDES-BEN VIỆT NAM; Nhãn hiệu: MERCEDES-BEN; Tên thương mại: EQS 450 +(V1); Mã kiểu loại: 297123; Mức tiêu thụ điện năng: 183-214Wh/km. 08/11/2023