Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
23CDRX-OT/0026 Doanh nghiệp SXLR/Nhập khẩu: Công ty Cổ Phần sản xuất và kinh doanh VINFAST; Nhãn hiệu: VINFAST; Tên thương mại: VF E34; Mã kiểu loại: D5HH01; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 142 Wh/km 01/12/2023
23CDRX-OT/0025 Doanh nghiệp SXLR/Nhập khẩu: Công ty Cổ Phần sản xuất và kinh doanh VINFAST; Nhãn hiệu: VINFAST; Tên thương mại: VF e34; Mã kiểu loại: D5GH01; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 142 Wh/km 01/12/2023
23CDRX-OT/0024 Doanh nghiệp SXLR/Nhập khẩu: Công ty Cổ Phần sản xuất và kinh doanh VINFAST; Nhãn hiệu: VINFAST; Tên thương mại: VF 5 PLUS; Mã kiểu loại: S5EJ01; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 115 Wh/km 01/12/2023
23CDRX-OT/0023 Doanh nghiệp SXLR/Nhập khẩu: Công ty Cổ Phần sản xuất và kinh doanh VINFAST; Nhãn hiệu: VINFAST; Tên thương mại: VF 9 PLUS; Mã kiểu loại: X6AC01; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 205 Wh/km 01/12/2023
23CDRX-OT/0022 Doanh nghiệp SXLR/Nhập khẩu: Công ty Cổ Phần sản xuất và kinh doanh VINFAST; Nhãn hiệu: VINFAST; Tên thương mại: VF 9 PLUS; Mã kiểu loại: F7AC01; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 205 Wh/km 01/12/2023
23CDRX-OT/0021 Doanh nghiệp SXLR/Nhập khẩu: Công ty Cổ Phần sản xuất và kinh doanh VINFAST; Nhãn hiệu: VINFAST; Tên thương mại: VF 9 PLUS; Mã kiểu loại: E6AC01; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 205 Wh/km 01/12/2023
23CDRX-OT/0020 Doanh nghiệp SXLR/Nhập khẩu: Công ty Cổ Phần sản xuất và kinh doanh VINFAST; Nhãn hiệu: VINFAST; Tên thương mại: VF 9 ECO; Mã kiểu loại: 06AC01; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 202 Wh/km 01/12/2023
23CDNX-OT/0014 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY CỔ PHẦN CARIVU; Nhãn hiệu: HAIMA; Tên thương mại: 7X-E; Mã kiểu loại: HMC6482PM0BEV; Mức tiêu thụ điện năng: 173,00 Wh/km. 16/11/2023