Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
020TI/20TB Thông báo số 4204/Add.6 (Circular Letter No. 4204/Add.6) ngày 27/3/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về “Virus Corona (COVID-19) - Danh sách sơ bộ các khuyến nghị cho các Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyềnquốc gia có liên quan về việc tạo thuận lợi cho thương mại hàng hải trong đại dịch COVID-19” 31/03/2020
019TI/20TB Hướng dẫn của Paris MOU về tác động của COVID-19 26/03/2020
018TI/20TB Văn bản số 880/ĐKVN-TB ngày 23/8/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc kiểm tra, đánh giá tàu trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh do virus corona (COVID-19) 23/03/2020
017TI/20TB Hướng dẫn của Tổ chức Indian Ocean MOU (Thỏa thuận về hợp tác kiểm soát tàu biển của các Quốc gia có cảng khu vực Ấn Độ Dương) về giải quyết các trường hợp do tác động của dịch bệnh Covid-19 bùng phát 21/03/2020
016TI/20TB Thông báo số 4204/Add.5 (Circular Letter No. 4204/Add.5) ngày 17/3/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về “Virus Corona (COVID-19) - Hướng dẫn liên quan đến chứng nhận thuyền viên” 18/03/2020
015TI/20TB Thông cáo báo chí của Tokyo MOU về việc ban hành hướng dẫn giải quyết các trường hợp liên quan đến tác động của sự bùng phát COVID-19 12/03/2020
014TI/20TB Thông tin tóm tắt liên quan đến virus corona và hướng dẫn cho ngành vận tải biển. 12/03/2020
013TI/20TB Văn bản số 606/ĐKVN-QP ngày 27/02/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc áp dụng sửa đổi, bổ sung của Bộ luật IBC và Phụ lục II Công ước MARPOL 09/03/2020
012TI/20TB Thông báo số 4204/Add.4 (Circular Letter No. 4204/Add.4) ngày 05/3/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) - Hướng dẫn về vi rút Corona (COVID-19) đối với người khai thác tàu để bảo vệ sức khỏe thuyền viên của Văn phòng Vận tải biển quốc tế(ICS) 07/03/2020
011TI/20TB Thông báo số 4204/Add.3 (Circular Letter No. 4204/Add.3) ngày 02/3/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về Hướng dẫn tạm thời ngày 24/02/2020 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) “Cân nhắc hoat động để quản lý các trường hợp/bùng phát COVID19 trên tàu” 05/03/2020
010TI/20TB Thông báo số 4204/Add.2 (Circular Letter No. 4204/Add.2) ngày 21/02/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về Tuyên bố chung IMO-WHO về việc ứng phó với sự bùng phát COVID-19. 26/02/2020
009TI/20TB Thông báo số 4204/Add.1 (Circular Letter No. 4204/Add.1) ngày 19/02/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về COVID-19 - Thực hiện và thi hành các văn kiện của IMO có liên quan. 24/02/2020
008TI/20TB Thực hiện quy định cấm chở dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh trên 0,5% từ ngày 01/3/2020. 13/02/2020
007TI/20TB Quy định khu vực kiểm soát phát thải ô xít lưu huỳnh (SOX Emission Control Area) của Hàn Quốc. 04/02/2020
006TI/20TB Thông báo số 4204 (Circular Letter No. 4204) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về vi rút corona mới (2019-nCoV 03/02/2020
005TI/20TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.17 cập nhật ngày 31/01/2020 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”. 03/02/2020
004TI/20TB Chính quyền cảng Liên minh Châu Âu thực hiện kiểm tra tài liệu của tàu liên quan đến giám sát, báo cáo và thẩm tra phát thải điôxít cácbon (CO2) từ vận tải biển (EU MRV). 16/01/2020
003TI/20TB Văn bản số 48/ĐKVN-TB ngày 06/01/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về tình hình cướp biển và cướp có vũ trang nhằm vào tàu năm 2019 tại Vịnh Guinea. 06/01/2020
002TI/20TB Văn bản số 29/ĐKVN-TB ngày 03/01/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về thực hiện kiểm tra tăng cường đối với tàu biển hoạt động tuyến quốc tế trong năm 2020. 03/01/2020
001TI/20TB Văn bản số 23/ĐKVN-TB ngày 03/01/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị tập huấn về báo cáo trực tuyến dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển. 03/01/2020
031TI/19TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.17 cập nhật ngày 31/10/2019 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 01/11/2019
030TI/19TB Nghị quyết MSC.471(101) về Tiêu chuẩn chức năng đối với phao vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp nổi tự do (EPIRB) hoạt động trên tần số 406 MHz. 13/09/2019
029TI/19TB Nghị quyết MSC.459(101) về Sửa đổi, bổ sung đối với Bộ luật quốc tế về trang thiết bị cứu sinh (LSA) liên quan đến mái chèo xuồng cứu sinh và thiết bị hạ xuồng cấp cứu có trang bị cơ cấu thao tác quay tay. 12/09/2019
028TI/19TB Nghị quyết MSC.461(101) sửa đổi, bổ sung toàn diện Bộ luật quốc tế về chương trình kiểm tra nâng cao trong quá trình kiểm tra tàu chở hàng rời và tàu chở dầu năm 2011 (2011 ESP Code). 11/09/2019
027TI/19TB Văn bản số 3506/ĐKVN-CN ngày 09/09/2019 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về Quy định số 1257/2013 của Liên minh châu Âu về tái sinh tàu. 09/09/2019
026TI/19TB Hướng dẫn thực hiện quy định về hàm lượng lưu huỳnh 0,50% theo Phụ lục VI Công ước MARPOL. 27/08/2019
025TI/19TB Thông tư MEPC.1/Circ.881của Tổ chức Hàng hải quốc tế về Hướng dẫn về Kiểm soát của Quốc gia có cảng về các biện pháp dự phòng để xử lý dầu nhiên liệu không tuân thủ. 26/08/2019
024TI/19TB Nghị quyết MSC.462(101) sửa đổi, bổ sung toàn diện Bộ luật quốc tế về hàng rời rắn chở xô bằng đường biển. 26/08/2019
023TI/19TB Thông tư MEPC.1/Circ.882 về áp dụng sớm các quy trình xác minh mẫu dầu nhiên liệu theo Phụ lục VI MARPOL. 23/08/2019
022TI/19TB Nghị quyết MEPC.300(72) - Bộ luật về phê duyệt hệ thống quản lý nước dằn tàu (Bộ luật BWMS). 12/08/2019