Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
05TI/21TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.19 ngày 31/01/2021 của IMO “Địa chỉ liên hệ của các quốc gia về an toàn và ngăn ngừa, ứng phó ô nhiễm” 05/02/2021
04TI/21TB Văn bản số 367/ĐKVN-TB ngày 01/02/2021 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc cấp giấy chứng nhận phù hợp quốc tế về chở xô hóa chất nguy hiểm (CHM) và giấy chứng nhận quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do chất lọc độc chở xô gây ra (NLS) theo sửa đổi, bổ sung đối với Phụ lục II Công ước MARPOL và Bộ luật IBC. 01/02/2021
03TI/21TB Sửa đổi, bổ sung đối với Quy định II-1/3-8 “Trang thiết bị kéo và chằng buộc tàu” của Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS) được thông qua tại khóa họp thứ 102 (tháng 11/2020) của Ủy ban An toàn hàng hải (MSC) thuộc Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO). 14/01/2021
02TI/21TB Nghị quyết MEPC.324(75) ngày 20/11/2020 về sửa đổi, bổ sung đối với Phụ lục VI của Công ước MARPOL (quy trình lấy mẫu, thẩm tra hàm lượng lưu huỳnh của dầu nhiên liệu và Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng (EEDI)). 12/01/2021
01TI/21TB Quy định về thử nghiệm vận hành đối với hệ thống quản lý nước dằn của Công ước Quốc tế về quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu biển (BWM) 07/01/2021
050TI/20VRQC Quản lý rủi ro mạng hàng hải trong hệ thống quản lý tàu biển SMS 20/12/2020
049TI/20TB Thông tư MSC.1/Circ.1205/Rev.1 ngày 26/6/2019 của IMO về “Hướng dẫn sửa đổi về soạn thảo sổ tay vận hành và bảo quản các hệ thống xuồng cứu sinh” 17/12/2020
048TI/20TB Thực thi Quy định của Liên minh châu Âu (EU) về tái sinh tàu liên quan đến Danh mục các vật liệu nguy hiểm (IHM) trong vùng nước thuộc EU 17/11/2020
047TI/20TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.18 cập nhật ngày 31/10/2020 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”. 02/11/2020
046TI/20TB Văn bản số 3270/ĐKVN-QP ngày 29/9/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc hướng dẫn về sử dụng các nhật ký điện tử liên quan đến ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra theo quy định của Tổ chức Hàng hải quốc tế. 30/09/2020
045TI/20TB Văn bản số 2826/ĐKVN-TB ngày 26/8/2020 và số 3134/ĐKVN-TB ngày 22/9/2020 về việc thực hiện một số quy định của Nghị định số 86/2020/NĐ-CP ngày 23/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển 22/09/2020
044TI/20TB Nghị quyết MSC.471(101) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về tiêu chuẩn chức năng đối với phao vô tuyến định vị sự cố nổi tự do (EPIRB) hoạt động ở tần số 406 MHz 01/09/2020
043TI/20TB Thông báo số 4204/Add.28 (Circular Letter No. 4204/Add.28) ngày 26/8/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO): Virus corona (COVID 19) - Hướng dẫn của WHO để thúc đẩy các biện pháp y tế công cộng trong ứng phó với COVID-19 trên tàu hàng và tàu cá. 31/08/2020
042TI/20TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.18 cập nhật ngày 31/7/2020 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 18/08/2020
041TI/20TB Lưu ý an toàn khi vận chuyển ammonium nitrate cấp 5.1 (UN1942, UN2067) và cấp 9 (UN2071) bằng tàu biển 17/08/2020
040TI/20TB Thông báo số 4204/Add.25 (Circular Letter No. 4204/Add.25) ngày 24/7/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO): Virus corona (COVID 19) - Kết quả khảo sát của ICS và ITF về bảo vệ sức khỏe thuyền viên trên tàu đối phó với đại dịch Virus corona (COVID 19) 30/07/2020
039TI/20VRQC Thông báo số 4204/Add.23 (Circular Letter No. 4204/Add.23) ngày 01/7/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO): Virus corona (COVID 19) – Khuyến nghị đối với các quốc gia cảng và ven biển về việc kịp thời đưa thuyền viên lên bờ để chăm sóc y tế trên bờ trong đại dịch COVID-19 08/07/2020
038TI/20TB Giá cất giữ xuồng cứu sinh/ xuồng cấp cứu của tàu 07/07/2020
037TI/20TB Văn bản số 1963/ĐKVN-TB ngày 24/6/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về Danh mục kiểm tra nhanh thông tin COVID-19 (mẫu COVID19.CL) 25/06/2020
036TI/20TB Văn bản số 1901/ĐKVN-TB ngày 19/6/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm an toàn giao thông hàng hải theo văn bản số 5755/BGTVT-ATGT của Bộ Giao thông vận tải 22/06/2020
035TI/20TB Thông báo số 4204/Add.19 (Circular Letter No. 4204/Add.19) ngày 02/6/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO): Virus corona (COVID 19) - Hướng dẫn cho quốc gia tàu mang cờ quốc tịch về kiểm tra và cấp mới các giấy chứng nhận trong đại dịch COVID-19. 03/06/2020
034TI/20TB Thông báo số 4204/Add.16 (Circular Letter No. 4204/Add.16) ngày 06/5/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO): Virus corona (COVID 19) - Hướng dẫn liên quan đến COVID-19 để đảm bảo giao tiếp an toàn giữa người của tàu và người trên bờ 12/05/2020
033TI/20TB Hướng dẫn PSCircular 97 ngày 08/5/2020 của Tổ chức Paris MoU (Thỏa thuận về hợp tác kiểm soát tàu biển của các Quốc gia có cảng khu vực Tây Âu - Bắc Đai Tây Dương) về “Hướng dẫn tạm thời cho các cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia có cảng liên quan đến COVID-19 (Sửa đổi 2)” 09/05/2020
032TI/20TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.18 cập nhật ngày 30/4/2020 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 08/05/2020
031TI/20TB Thông báo số 4204/Add.10 ngày 22/4/2014 của Tổ chức Hàng hải quốc tế về Tuyên bố chung IMO-WHO-ILO về giấy chứng nhận sức khỏe của thuyền viên, giấy chứng nhận vệ sinh tàu và chăm sóc y tế đối với thuyền viên trong bối cảnh đại dịch COVID-19 24/04/2020
030TI/20TB Thông cáo báo chí ngày 16/4/2020 của Ban Thư ký Tổ chức Indian Ocean MOU (Thỏa thuận về hợp tác kiểm soát tàu biển của các Quốc gia có cảng khu vực Ấn Độ Dương) về sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn giải quyết các trường hợp do tác động của sự bùng phát Covid-19 được ban hành theo Thông cáo báo chí ngày 20/3/2020 22/04/2020
029TI/20TB Nghị quyết A.1138(31) về Quy trình kiểm tra tàu của quốc gia có cảng năm 2019, và Nghị quyết A.1140(31) về Hướng dẫn kiểm tra tàu theo hệ thống hài hòa kiểm tra và chứng nhận năm 2019 21/04/2020
028TI/20TB Thông báo số 4204/Add.8 (Circular Letter No. 4204/Add.8) ngày 14/4/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về cuộc họp trực tuyến với các thể chế kiểm soát tàu của quốc gia có cảng (PSC) liên quan đến virus corona (COVID-19) 17/04/2020
027TI/20TB Hướng dẫn tạm thời về đối phó với ảnh hưởng của sự bùng phát COVID-19 liên quan đến các công ước IMO thích hợp và Công ước Lao động hàng hải của ILO do Ban Thư ký Hiệp định Mỹ Latinh về kiểm soát tàu của quốc gia có cảng - Viña del Mar 1992 ban hành ngày 06/4/2020. 14/04/2020
026TI/20TB Thông báo số 2020-2/Rev.1 ngày 09/4/2020 của Ban Thư ký Tokyo MOU “Hướng dẫn giải quyết tác động do sự bùng phát của Covid-19 liên quan đến các công ước thích hợp của IMO” 13/04/2020