Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
048TI/20TB Thực thi Quy định của Liên minh châu Âu (EU) về tái sinh tàu liên quan đến Danh mục các vật liệu nguy hiểm (IHM) trong vùng nước thuộc EU 17/11/2020
047TI/20TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.18 cập nhật ngày 31/10/2020 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”. 02/11/2020
046TI/20TB Văn bản số 3270/ĐKVN-QP ngày 29/9/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc hướng dẫn về sử dụng các nhật ký điện tử liên quan đến ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra theo quy định của Tổ chức Hàng hải quốc tế. 30/09/2020
045TI/20TB Văn bản số 2826/ĐKVN-TB ngày 26/8/2020 và số 3134/ĐKVN-TB ngày 22/9/2020 về việc thực hiện một số quy định của Nghị định số 86/2020/NĐ-CP ngày 23/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển 22/09/2020
044TI/20TB Nghị quyết MSC.471(101) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về tiêu chuẩn chức năng đối với phao vô tuyến định vị sự cố nổi tự do (EPIRB) hoạt động ở tần số 406 MHz 01/09/2020
043TI/20TB Thông báo số 4204/Add.28 (Circular Letter No. 4204/Add.28) ngày 26/8/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO): Virus corona (COVID 19) - Hướng dẫn của WHO để thúc đẩy các biện pháp y tế công cộng trong ứng phó với COVID-19 trên tàu hàng và tàu cá. 31/08/2020
042TI/20TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.18 cập nhật ngày 31/7/2020 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 18/08/2020
041TI/20TB Lưu ý an toàn khi vận chuyển ammonium nitrate cấp 5.1 (UN1942, UN2067) và cấp 9 (UN2071) bằng tàu biển 17/08/2020
040TI/20TB Thông báo số 4204/Add.25 (Circular Letter No. 4204/Add.25) ngày 24/7/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO): Virus corona (COVID 19) - Kết quả khảo sát của ICS và ITF về bảo vệ sức khỏe thuyền viên trên tàu đối phó với đại dịch Virus corona (COVID 19) 30/07/2020
039TI/20VRQC Thông báo số 4204/Add.23 (Circular Letter No. 4204/Add.23) ngày 01/7/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO): Virus corona (COVID 19) – Khuyến nghị đối với các quốc gia cảng và ven biển về việc kịp thời đưa thuyền viên lên bờ để chăm sóc y tế trên bờ trong đại dịch COVID-19 08/07/2020
038TI/20TB Giá cất giữ xuồng cứu sinh/ xuồng cấp cứu của tàu 07/07/2020
037TI/20TB Văn bản số 1963/ĐKVN-TB ngày 24/6/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về Danh mục kiểm tra nhanh thông tin COVID-19 (mẫu COVID19.CL) 25/06/2020
036TI/20TB Văn bản số 1901/ĐKVN-TB ngày 19/6/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm an toàn giao thông hàng hải theo văn bản số 5755/BGTVT-ATGT của Bộ Giao thông vận tải 22/06/2020
035TI/20TB Thông báo số 4204/Add.19 (Circular Letter No. 4204/Add.19) ngày 02/6/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO): Virus corona (COVID 19) - Hướng dẫn cho quốc gia tàu mang cờ quốc tịch về kiểm tra và cấp mới các giấy chứng nhận trong đại dịch COVID-19. 03/06/2020
034TI/20TB Thông báo số 4204/Add.16 (Circular Letter No. 4204/Add.16) ngày 06/5/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO): Virus corona (COVID 19) - Hướng dẫn liên quan đến COVID-19 để đảm bảo giao tiếp an toàn giữa người của tàu và người trên bờ 12/05/2020
033TI/20TB Hướng dẫn PSCircular 97 ngày 08/5/2020 của Tổ chức Paris MoU (Thỏa thuận về hợp tác kiểm soát tàu biển của các Quốc gia có cảng khu vực Tây Âu - Bắc Đai Tây Dương) về “Hướng dẫn tạm thời cho các cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia có cảng liên quan đến COVID-19 (Sửa đổi 2)” 09/05/2020
032TI/20TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.18 cập nhật ngày 30/4/2020 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 08/05/2020
031TI/20TB Thông báo số 4204/Add.10 ngày 22/4/2014 của Tổ chức Hàng hải quốc tế về Tuyên bố chung IMO-WHO-ILO về giấy chứng nhận sức khỏe của thuyền viên, giấy chứng nhận vệ sinh tàu và chăm sóc y tế đối với thuyền viên trong bối cảnh đại dịch COVID-19 24/04/2020
030TI/20TB Thông cáo báo chí ngày 16/4/2020 của Ban Thư ký Tổ chức Indian Ocean MOU (Thỏa thuận về hợp tác kiểm soát tàu biển của các Quốc gia có cảng khu vực Ấn Độ Dương) về sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn giải quyết các trường hợp do tác động của sự bùng phát Covid-19 được ban hành theo Thông cáo báo chí ngày 20/3/2020 22/04/2020
029TI/20TB Nghị quyết A.1138(31) về Quy trình kiểm tra tàu của quốc gia có cảng năm 2019, và Nghị quyết A.1140(31) về Hướng dẫn kiểm tra tàu theo hệ thống hài hòa kiểm tra và chứng nhận năm 2019 21/04/2020
028TI/20TB Thông báo số 4204/Add.8 (Circular Letter No. 4204/Add.8) ngày 14/4/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về cuộc họp trực tuyến với các thể chế kiểm soát tàu của quốc gia có cảng (PSC) liên quan đến virus corona (COVID-19) 17/04/2020
027TI/20TB Hướng dẫn tạm thời về đối phó với ảnh hưởng của sự bùng phát COVID-19 liên quan đến các công ước IMO thích hợp và Công ước Lao động hàng hải của ILO do Ban Thư ký Hiệp định Mỹ Latinh về kiểm soát tàu của quốc gia có cảng - Viña del Mar 1992 ban hành ngày 06/4/2020. 14/04/2020
026TI/20TB Thông báo số 2020-2/Rev.1 ngày 09/4/2020 của Ban Thư ký Tokyo MOU “Hướng dẫn giải quyết tác động do sự bùng phát của Covid-19 liên quan đến các công ước thích hợp của IMO” 13/04/2020
025TI/20TB Hướng dẫn ngày 09/4/2020 của Văn phòng Vận tải biển quốc tế (ICS) “Virus corona (COVID-19): Quản lý giấy chứng nhận của tàu và thuyền viên trong đại dịch”. 10/04/2020
024TI/20TB Thông cáo báo chí ngày 10/4/2020 của Tokyo MOU về việc tổ chức này sửa đổi hướng dẫn giải quyết các trường hợp liên quan đến tác động của đại dịch COVID-19 10/04/2020
023TI/20TB Văn bản số 11/TB ngày 09/4/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc gia hạn các giấy chứng nhận đăng kiểm của tàu và gia hạn hoặc hoãn kiểm tra, đánh giá đối với tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam trong các tình huống bất khả kháng do đại dịch COVID-19 09/04/2020
022TI/20TB Thông tin lưu ý ngày 07/4/2020 của Tổ chức Lao động quốc tế (IMO) về các vấn đề lao động hàng hải và virus corona (COVID-19) 08/04/2020
021TI/20TB Tuyên bố của các thành viên Ủy ban Ba bên đặc biệt (STC) được thành lập theo Điều XIII của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về dịch bệnh do virus corona. 04/04/2020
020TI/20TB Thông báo số 4204/Add.6 (Circular Letter No. 4204/Add.6) ngày 27/3/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về “Virus Corona (COVID-19) - Danh sách sơ bộ các khuyến nghị cho các Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyềnquốc gia có liên quan về việc tạo thuận lợi cho thương mại hàng hải trong đại dịch COVID-19” 31/03/2020
019TI/20TB Hướng dẫn của Paris MOU về tác động của COVID-19 26/03/2020