Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
2492/ĐKVN-VAQ Thư mời báo giá báo giá dịch vụ tư vấn gói thầu Trang bị Thiết bị đo khí thải động cơ xăng và Diesel cho Phòng Chất lượng xe cơ giới 18/07/2024
2443/ĐKVN-DTTC Về việc báo giá dịch vụ thuê hạ tầng Công nghệ thông tin 15/07/2024
2441/ĐKVN-VAQ Thư mời báo giá Thiết bị ký số HSM 15/07/2024
1044/VMTC-TH Về việc báo giá thiết bị thử độ bền vạn năng phục vụ công tác thử nghiệm lốp hơi - vành bánh xe mô tô, xe gắn máy và ắc quy xe đạp điện, xe mô tô điện, xe gắn máy điện 28/06/2024
945/VMTC-TH Về việc báo giá hệ thống thiết bị kiểm tra an toàn xe mô tô, xe gắn máy và thiết bị đo số vòng quay động cơ xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy 11/06/2024
1945/ĐKVN-TB Về việc mời báo giá Dịch vụ tư vấn thẩm định đề cương và dự toán chi tiết của gói thầu mở rộng và hoàn thiện phần mềm Hệ thống thông tin kiểm tra tàu biển và Hệ thống đánh giá cơ sở đóng tàu, cơ sở cung cấp dịch vụ 06/06/2024
1679/DKVN-DTTC Thư mời báo giá Dịch vụ thẩm tra Đề cương và dự toán chi tiết lĩnh vực thiết bị và hạ tầng CNTT 17/05/2024
1676/DKVN-DTTC Thư mời báo giá dịch vụ thẩm định giá dịch vụ thiết bi công nghệ thông tin 17/05/2024
1654/ĐKVN-TB Thông báo về việc mời báo giá việc cấp thẩm định giá gói thầu mở rộng và hoàn thiện phần mềm Hệ thống thông tin kiểm tra tàu biển và Hệ thống đánh giá cơ sở đóng tàu, cơ sở cung cấp dịch vụ 16/05/2024
1602/ĐKVN-VAQ Thư mời báo giá dịch vụ tư vấn gói thầu in phôi ấn chỉ 13/05/2024
1601/ĐKVN-VAQ Thư mời báo giá Thẩm định giá thiết bị kiểm tra phòng VAQ 13/05/2024
Thông báo thanh lý công cụ dụng cụ 26/02/2024
251/VMTC Quyết định phê duyệt giá khởi điểm CCDC đã hư hỏng, không sửa chữa được 21/02/2024
516/VMTC Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đầu giá tài sản 31/05/2023
185/KH-BCĐ Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" năm 2021 16/06/2021
01/2021/TT-TTCP Thông tư Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong nghành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân 11/06/2021
169/VMTC Thông báo đấu giá tài sản cố định cũ, hỏng không còn nhu cầu sử dụng của Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới (VMTC) 10/03/2021
160/VMTC Thông báo đấu giá tài sản cố định cũ, hỏng không còn nhu cầu sử dụng của Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới (VMTC) 03/02/2021
057/VMTC Thông báo đấu giá tài sản cố định cũ, hỏng không còn nhu cầu sử dụng của Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới 11/01/2021
130/2020/NĐ-CP Về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị 30/10/2020
59/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 01/07/2019
36/2018/QH14 Luật Phòng chống tham nhũng 01/07/2019
203/QĐ-ĐKVN Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 19/03/2018